Tedavimi hangi diş hekimi yapacak?

Tedavimi hangi diş hekimi yapacak?

Tüm diş hekimleriyle iş birliği yaparız.

Sizin diş hekiminizle de.

Uzun yolculuk sürelerini ve hatta düşük gelirli ülkelere seyahatleri

cesur akranlarınıza bırakabilirsiniz.

Macera peşinde olmadığınız sürece tabii.