Audentic AG’nin Genel Çalışma Koşulları

Audentic AG

Alexanderstraße 54

D-45472 Mülheim/Ruhr

Telefon +49 (0) 208 782 666-0

Faks +49 (0) 208 782 666-110

info@audentic.ag

Genel merkez Mülheim an der Ruhr

Duisburg Sulh Hukuk Mahkemesi, HRB 24936

YÖNETİM KURULU

Dr. Holger-Ludwig Riemer

 

DENETİM KURULU

Prof. Dr. Markus Braunewell

 

1 Genel/geçerlilik alanı

1. Aşağıdaki Genel Çalışma Koşulları tüm güncel ve gelecekteki iş ilişkileri için geçerlidir.

2. Farklı, çelişkili veya tamamlayıcı Genel Çalışma Koşulları, bilinse dahi, geçerlilikleri yazılı olarak açıkça onaylanmadığı sürece sözleşmenin parçası olamaz.

3. Müşteri, farklı bir anlaşma açıkça yapılmadığı sürece tedarikçi tarafından teslim edilen ürünlerin yurt dışında üretildiğini bilir. Teslim edilen ürünler Alman kalite standardına uygundur.

2 Sözleşme Akdi

1. Tahmini fiyatlar/teklifler bağlayıcı değildir. Oluşturuldukları gün geçerli olan fiyatlara dayanırlar. Tedarikçi, tahmini fiyat/teklif ve teslimat tarihi arasında kullanılan malzemelerin (seramik, soy metal vs.) üretimindeki fiyat artışını müşteriye devredebilir. Müşteri, ayriyeten bilgilendirilmesi zorunlu olmadan tahmini fiyat/teklife dayanan teklif fiyatının %10’a kadar artmasını onaylar. Tedarikçi, %10’dan daha yüksek bir artış olduğunda bu artışın nedenini de açıklayarak müşteriyi bilgilendirir. Müşteri, bilgilendirme yazısının tarihi itibariyle 10 gün içerisinde fiyat artışına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu süreden sonra arttırılan fiyat onaylanmış kabul edilir.

2. Tahmini fiyatlar/teklifler, her bir hastanın diş yapısına göre değişiklik gösterebilen tahmini soy metal miktarına dayanır. Bu nedenle sadece yaklaşık miktarlar söz konusudur.

3. Müşteri tarafından gönderilen model ve kalıpların kalitesi, ağızda yapılan çalışmanın tam olarak yerleşmesi açısından oldukça önemlidir. Tedarikçi, yetersiz görülen çalışma belgelerini müşteri ile görüşmesi ve uzlaşması halinde geri gönderebilir.

3 Mülkiyeti muhafaza kaydı

1. Tedarikçi, güncel iş ilişkisine dayanan tüm talepler tamamıyla yerine getirilene kadar teslim edilen çalışmaların mülkiyetini muhafaza eder.

2. Müşteri, çalışmaları tedavide kullanma hakkına sahiptir. Ancak tedavi ile bağlantılı olarak çalışmaların kullanımından doğan, fatura tutarı yüksekliğindeki tüm alacaklarından şimdiden feragat eder. Müşteri feragat etmeyi kabul eder. Müşteri feragat ettikten sonra alacağın tahsil edilmesi konusunda hak sahibidir. Tedarikçi, müşteri ödeme şartlarını doğru bir şekilde yerine getirmediği ve ödemede geciktiği takdirde alacağı tahsil etme hakkını saklı tutar.

4 Teslimat süresi

1. Belirtilen teslimat süresi bağlayıcı değildir. Gecikmenin koşulu ise en az iki haftalık ek bir sürenin verilmesidir.

5 Ücret

1. Tedarikçi çalışmaları teslimat ile faturalandırır ve ay sonunda aylık olarak toplu bir liste oluşturur. Faturalar, ödemeye ilişkin toplu listenin tarihi itibariyle otuz gün içerisinde ödenmelidir. Bu süre geçtikten sonra müşteri ödemede gecikmiş olur. Tek faturalar, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Tedarikçi, kararlaştırılmış ödeme süresi içerisinde yapılan ödemelerde müşteriye %3 oranında nakit indirim sağlar.

2. Müşteri, gecikme durumunda borcunu temel faiz oranının %8 oranından daha yüksek bir faiz ile ödemek zorundadır. Gecikmeden dolayı ortaya çıkan daha yüksek bir zarara ilişkin delil sunma ve hak iddia etme hakkı saklı tutulur.

3. Müşterinin mahsup etme hakkı, karşı iddialar sadece hukuki açıdan tespit edildiğinde veya tanındığında veya tartışılmaz ise bulunur. Aynısı elde tutma hakkının kullanılması için de geçerlidir. Ayrıca elde tutma hakkı, karşı iddia sadece aynı sözleşme ilişkisine dayandığında kullanılabilir.

4. Tedarikçi, müşteriden alacaklarını, kendisini alacak sahibi olarak temsil eden bir faktoring şirketine devretme hakkına sahiptir. Bu durumda fatura tutarları faktoring şirketine ödenir. Sağlanan indirimler devirden etkilenmez.

6 Gönderim, risk devri

1. Protez dişin kaza eseri kaybedilme veya kaza eseri bozulma riski, taşıyıcı şirkete, taşıyıcıya veya gönderim ile görevlendirilen diğer kişilere veya kuruluşlara teslim edilmesiyle birlikte müşteriye devredilir.

2. Bu devir, müşteri teslimatı gecikmeli olarak teslim aldığında da geçerlidir.

3. Protez diş genellikle Almanya içinde, müşteri tarafından ödenecek şekilde gönderilir. Müşteri veya tedarikçi tarafından teslim alınması konusunda anlaşma sağlanabilir.

7 Sorumluluk

1. Tedarikçi, ürünün kusurlu olması durumunda isteğe bağlı olarak tamir ederek veya değişim yaparak garanti hizmetini sunar.

2. Tamamlayıcı hizmet gerçekleşmezse müşteri genellikle isteğine bağlı olarak satış fiyatının düşürülmesini veya sözleşmenin iptalini talep edebilir. Ancak sözleşmenin sadece önemsiz sayılabilecek ihlali durumunda, özellikle de küçük bir kusur söz konusu olduğunda müşterinin iptal hakkı bulunmaz.

3. Müşteri protez dişi teslim aldıktan sonra iki hafta içerisinde açık kusurları yazılı olarak bildirmelidir, aksi takdirde garanti talebinden yararlanamaz. Protezin uymaması durumunda şikayet ilk modelin ibrazı ile yapılmalıdır; yeni kalıpların eklenmesi veya sonradan derhal teslim edilmesi gerekir. Vaktinde yapılan gönderimler süreye uymak açısından yeterlidir. Özellikle kusurun kendisi, kusurun tespit edildiği zaman ve şikayetin doğruluğuna ilişkin tüm uygunluk şartlarını kanıtlama zorunluluğu, müşteriye aittir.

4. Müşteri bir kusurun giderilmesi için başarısız bir hizmet nedeniyle sözleşmenin iptalini tercih ederse ayriyeten tazminat hakkına sahip değildir.

5. Hafif ihmal içeren görev ihlallerinde tedarikçinin sorumluluğu ürünün türüne göre öngörülebilir, sözleşmelerde tipik doğrudan ortalama zarar ile sınırlı kalır. Bu, yasal temsilcilerin veya yardımcı kişilerin hafif ihmal içeren görev ihlallerinde de geçerlidir. Sözleşmeye bağlı, önemsiz sayılan yükümlülüklerin hafif ihmal içeren ihlallerinde sorumluluk üstlenmemiz söz konusu değildir. Yukarıda yer alan sorumlulukların sınırlandırılması, müşterinin ürün sorumluluğuna ilişkin taleplerini kapsamaz. Sorumlulukların sınırlandırılması ayrıca atfolunabilir fiziki ve sağlık açısından zararlarda veya can kaybında geçerli değildir.

6. Müşterinin hatalı model ve kalıplaması soncunda oluşan kusurların sorumluluğu söz konusu değildir.

7. Garanti süresi protez dişin fatura tarihi itibariyle 4 yıldır. Protez dişin yapısına ilişkin genel anlamda sadece üreticinin ürün tarifi üzerinde mutabık kalınır. Herkese açık açıklamalar, tavsiyeler veya reklamlar protez dişin sözleşmeye uygun yapısına dair bilgi niteliğinde değildir.

8 Malzeme ve aksesuar parçası tedariki

1. Müşteri tarafından gönderilen malzemeler (soy metal, diş, vs.) veya aksesuar parçaları (hazır parçalar ör. bağlantı parçaları, eklemler vs.) ticari açıdan standart işlem ücreti karşılığında eklenir. Müşteri tarafından gönderilen hatalı malzemeler veya aksesuar parçalarından kaynaklanan kusurlar tedarikçinin sorumluluğu altında değildir.

2. Tedarikçi, müşteri tarafından gönderilen malzemelerin veya aksesuar parçalarının saklanması için, kendi çalışmalarında gösterdiği özen ile sorumluluk alır.

9 Son hükümler

1. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin hukuku geçerlidir. BM Satım Sözleşmesinin hükümleri geçerli değildir.

2. Bu sözleşmeden doğan tüm ihtilafların mahkeme yeri, tedarikçi şirketin genel merkezinin bulunduğu şehir Mülheim’dır.

3. Bu Genel Çalışma Koşulları da dahil sözleşmenin bazı şartları tamamen veya kısmen etkinliğini yitirirse geri kalan şartların geçerliliği bu durumdan etkilenmez. Etkinliğini tamamen veya kısmen yitiren şartlar, ekonomik başarısı etkinliğini yitiren şartların başarısına olabildiğince yakın olan şartlar ile değiştirilecektir.